Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2014

piosenkiomilosci
Tak, możesz być dla mnie wszystkim. Wierzę w Ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Witkacy, "622 upadki Bunga, czyli Demoniczna kobieta"
Reposted fromsarson sarson viakompleksdziury kompleksdziury
piosenkiomilosci
- No i tak się zdarzyło, że zakochałem się w niej dokładnie wtedy, gdy ona odkochała się we mnie. Niezła ironia losu, co nie?
- To nazywasz ironią losu? Ja dostałem wpierdol na ulicy Sympatycznej
— Żulczyk!
Reposted fromkatarzyna katarzyna viaaltaair altaair
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschgeKameeel
piosenkiomilosci
I z tych niedopowiedzianych spojrzeń, gestów i słów rodzi się zainteresowanie.
— Czarny HIFI feat. Pezet - ' Niedopowiedzenia '
Reposted fromwetryagain wetryagain viaRina Rina
piosenkiomilosci
8312 68c6 500
Reposted fromLadyGodiva LadyGodiva viadysmorfofobia dysmorfofobia
3118 4f55 500
Reposted frombrumous brumous viadysmorfofobia dysmorfofobia
piosenkiomilosci
Ogólnie to jest nieźle, tylko sensu życia brak.
— magda umer
Reposted fromkyte kyte viadysmorfofobia dysmorfofobia

December 03 2014

piosenkiomilosci
piosenkiomilosci
piosenkiomilosci
7963 ef12
piosenkiomilosci
piosenkiomilosci
Reposted from3freya 3freya viablackatlass blackatlass
piosenkiomilosci
Reposted frombaeven baeven viablackatlass blackatlass
piosenkiomilosci
6807 859a 500
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaadelajda adelajda
piosenkiomilosci
Reposted fromchwilepozniej chwilepozniej viaadelajda adelajda
piosenkiomilosci
3163 5384
Reposted fromoutline outline viaadelajda adelajda
piosenkiomilosci
Reposted frombluuu bluuu viaadelajda adelajda
piosenkiomilosci
6479 6109
Reposted frommauveraspberry mauveraspberry viaadelajda adelajda
piosenkiomilosci
Reposted fromhiena hiena viabanshe banshe
piosenkiomilosci
0797 7855
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee viabanshe banshe
piosenkiomilosci
1687 32f9
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...